กาแฟโรบัสต้า

กาแฟโรบัสต้า เป็นเมล็ดที่คนทั่วโลกนิยมนำมาดื่มกัน พอๆกับอาราบิก้าเลย จึงทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาปลูกกัน คือสายพันธุ์หลักที่ถูกปลูกเพื่อการพาณิชย์

Robusta coffee is a bean that people around the world like to drink. As well as Arabica As a result most entrepreneurs turn to planting each other is the main species cultivated for commercial purposes

กาแฟโรบัสต้า

กาแฟโรบัสต้า ชื่อสามัญ คือ Robusta coffee ชื่อวิทยาศาสตร์ของกาแฟโรบัสต้า คือ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner

กาแฟอาราบิก้า ชื่อสามัญ Coffee, kofi, koffie, Arabian coffee, Brazillian coffe ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea Arabica L. จัดอยู่ในวงค์ ( RUBIACEAE )

แหล่งที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า

ส่วนใหญ่จะปลูกทางภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกมากในเวียดนาม อินโดนีเซีย ต้นสูง ทนโรคได้ดี กาแฟโรบัสตา เป็นพันธุ์กาแฟ ที่นิยมปลูกในประเทศไทย กาแฟในประเทศไทยร้อยละ 99 เป็นพันธุ์โรบัสตา ปลูกในภาคใต้ของไทย เช่น ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ ระนอง แต่ตลาดโลกต้องการกาแฟอาราบิก้ามากกว่ากาแฟโรบัสตา

ลักษณะเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

เมล็ดกาแฟหลังการคั่ว มีลักษณะกลม และมีแกนกลางของเมล็ดกาแฟจะเป็นลักษณะเส้นตรง และสีดูสด

ต้นกาแฟโรบัสต้า

ลักษณะของต้นกาแฟโรบัสต้า

เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก เป็นไม้พุ่ม มีการขยายพันธุ์ได้ โดยการเพาะเมล็ด ความสูงของต้นกาแฟโรบัสต้า ประมาณ 2 – 4 เมตร ลำต้นเป็นข้อ และปล้อง โคนใบจะอยู่ตามข้อของลำต้น ใบของกาแฟโรบัสต้า เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบเรียบ ดอกกาแฟโรบัสต้า ดอกจะออกเป็นกลุ่มๆ ตามโคนใบบนข้อของกิ่ง ดอกจะออกจากกิ่งแขนงจากข้อที่อยู่ใกล้กับลำต้น ผลกาแฟโรบัสต้า ผลมีรูปทรงรี ผลดิบเป็นสีเขียว ผลสุกสีเหลือง สีส้ม และ สีแดง

จุดเด่นของกาแฟโรบัสต้า

กาแฟโรบัสต้า มีจุดเด่นที่เหมาะสำหรับปลูกมาเพื่อทำกาแฟสำเร็จรูป กาแฟโรบัสต้าจะมีคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าถึง 2 เท่า เมื่อดื่มเข้าไปจะมีความชุ่มคอ นุ่มนวล ถ้าเป็นกาแฟโรบัสต้าในการปลูกของไทย ส่วนใหญ่จะมีกาปลูกกันมากทางภาคใต้ เขตพื้นที่ราบ

คุณค่าทางสารอาหาร

ปริมาณคาเฟอีนในกาแฟโรบัสต้า จะสูงมาก เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อเมล็ด แต่ให้ระดับน้ำตาลต่ำ และกรดไขมันดีในเมล็ดกาแฟน้อย

รสชาติของกาแแฟ

จะมีรสชาติที่ขมมาก เข้ม หนักแน่น และจะมีรสเปรี้ยวด้วย

มาตรฐานเมล็ดกาแฟพันธุ์ โรบัสตาของประเทศไทย

 • เมล็ดกาแฟโรบัสตาจะต้องมีสี กลิ่น ตามธรรมชาติของเมล็ดกาแฟ ไม่บูดเน่า หรือขึ้นราและไม่มีผลกาแฟปนอยู่
 • เมล็ดสารกาแฟจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 13%
 • ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟทั้งหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • เมล็ดกาแฟซื้อขายโดยทั่วไปไม่ควรจะมีเมล็ดกาแฟที่กะเทาะเปลือก ออกไม่หมด
  • เมล็ดดำ คือเมล็ดกาแฟที่มีสีดำเกินครึ่งหนึ่งของเมล็ดจะมีได้ ไม่เกินร้อยละ 2
  • เมล็ดมอด คือเมล็ดกาแฟที่มีรูมอดเจาะเกิน 1 รูจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 4
  • เมล็ดแตก คือ ชิ้นส่วนเมล็ดกาแฟที่มีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของเมล็ดกาแฟทั้งหมดจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 2
  • เมล็ดเสีย คือเมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเป็นรูพรุน เมล็ดกาแฟหล่นโคนต้น เมล็ดกาแฟที่ผิดปกติ และอื่น ๆ ซึ่งจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
  • สิ่งเจือปน คือเศษหิน เศษไม้ เปลือกกาแฟ และทุกอย่างที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ ซึ่งจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 0.5