Naked shot ก้านที่ชงกาแฟ

naked shot คือ เป็นการชงกาแฟในรูปแแบบ เอสเพรสโซ่ โดยจะมีก้านที่ชงกาแฟในรูปแบบ naked / bottomless ซึ่งบาริสต้าจะเห็นได้ชัดในรูปแบบการไหลผงกาแฟ เมื่อได้ลองเปรียบเทียบกับการชงกาแฟในรูปแบบอื่นๆ หลายคนอาจรู้จักก้านชงที่ร้านกาแฟทั่วไป ที่เป็นก้านไหลทางเดียว หรือก้านที่ไหลสองทาง ลงมาเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่ที่เรารู้จักกัน เมื่อเราไป ร้านกาแฟ

naked shot

ประเภทของก้านชงกาแฟ

ประเภทของก้านชงกาแฟ จะแบ่างออก 3 ประเภทที่เรารู้จักกัน คอกาแฟจะเห็นได้ที่ร้านกาแฟหรืออาจซื้อมาติดบ้านไว้สำหรับชงกาแฟในแต่ละวัน

  • ก้านชงกาแฟที่มีลักษณะไหลทางเดียว ที่เหมาะสำหรับการชงกาแฟเอสเพรสโซ่ช็อตเพียงช็อตเดียวต่อการชง 1 ครั้ง
  • ก้านชงกาแฟที่มาในรูปแบบการไหล 2 ทางซึ่งจะเหมาะกับการทำกาแฟที่มากกว่า 1 ช็อตต่อการชงกาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ครั้ง หรือที่เรียกว่า double shot หรือ กาแฟ 1 shot 2 แก้ว
  • ก้านชงกาแฟในรูปแบบ naked

naked shot มีลักษณะพิเศษของก้านชงในรูปแบบ

Naked shot ที่มีลักษณะการไหลของกาแฟออกมารวมกันแล้วเป็นเส้นตรง โดยสีของกาแฟก็จะไหลออกมาในรูปแบบที่มีสีต่างกันในการชง 1 ครั้งโดยเรียงจาก สีดำ > สีน้ำตาล > แดง > คาราเมลเข้ม และสุดท้ายสีทอง ก่อนจะหมดการชงต่อ 1 ครั้ง ถือได้ว่าเป็นการชงที่สมบูรณ์แบบ

ข้อดีของก้านชงกาแฟในรูปแบบ naked

  • สามารถเห็นการไหลของกาแฟได้ดี เห็นกาแฟเอสเพรสโซ่ที่ไหลลงแก้วได้ชัดเจน บาริสต้าหรือผู้ชงกาแฟจะเห็นเลยว่า เราจะได้ กาแฟเอสเพรสโซ่ ออกมาได้ดีแค่ไหนเมื่อเราดูจากสีของกาแฟ ถ้ามีการไหลออกมาอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าทำกาแฟได้ดี แต่ถ้าน้ำไหลทางซ้ายบ้าง ขวาบ้างแสดงว่าเรายังทำกาแฟได้ยังไม่ค่อยดี โดยสามารถอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่น บดเมล็ดกาแฟหยาบเกินไป กดแทมป์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • perfect shot ของคุณจะดีขึ้น ถือได้เลยว่าเป็นการฝึกฝนการชงกาแฟที่ดีเลย ถ้าใครอยากชงกาแฟออกมาให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถใช้กับ 1 shot และ double shot ได้

จุดเด่น naked shot

จุดเด่น naked ถ้าเราไม่ก้านชงกาแฟแบบ naked เราก็สามารถที่จะชงกาแฟในรูปแบบก้านชงกาแฟแบบไหล 2 ทางได้ แล้วเราก็สามารถดูการไหลของกาแฟได้ถึง 2 ทางกันเลย พร้อมกับดูได้เลยว่าเราทำกาแฟออกมาได้สมบูรณ์หรือไม่ ที่ดูได้จากการไหลของกาแฟว่าสม่ำเสมอกันไหม