เทคนิคการวางก้านสตีม และ ระดับความสูงของก้านสตีม

เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่เป็นนักชงกาแฟ หรือชื่นชอบในการทำกาแฟ ก็คงจะมีเทคนิคเฉพาะตัวในด้านต่างๆ แต่วันนี้เราขอนำเสนอ แบบเป็นกลางเรื่อง เทคนิคการวางก้านสตีม และ ระดับความสูงของก้านสตีม ว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งไหน ระดับความสูงอยู่ที่ระดับไหน ไปดูกันเลย !!

ตำแหน่งการวาง

ตำแหน่ง A การวางการสตีมชิดกับขอบของพิชเชอร์ (ตามภาพ) ผลลัพธ์คือ นมไม่หมุน จะเกิดเสียงดังเมื่อสตีม เนื่องจากไอน้ำจะถูกตีอัดเข้าข้างพิชเชอร์ และได้ฟองนมที่หยาบ
ตำแหน่ง B การวางก้านสตีมที่ถูกต้อง นั่นคือให้ห่างจากปากพิชเชอร์ 2 ซม. และห่างจากด้านข้างพิชเชอร์ประมาณ 1 ซม. (ตามภาพ) ผลลัพธ์คือ น้ำนมจะหมุนเป็นวงกลม ได้ฟองนมที่เนียนละเอียด
ตำแหน่ง C การวางก้านสตีมตรงกลางพิชเชอร์ (ตามภาพ) ผลลัพธ์คือ น้ำนมจะไม่หมุน แต่จะถูกตีขึ้นมาตามแรงดันไอน้ำ ส่งผลคือจะได้ฟองนมที่หยาบ

ระดับความสูง

ระดับ D ระดับการจุ่มก้านสตีมในโฟมนมที่น้อยเกินไป (ตามภาพ) หรือการจุ่มก้านสตีมเพียงแค่ผิวๆของน้ำนม ผลลัพธ์คือ ทำให้ได้ฟองนมที่เยอะ แต่จะเป็นฟองนมหยาบ
ระดับ E ระดับการจุ่มก้านสตีมลงไปประมาณ 2ใน3 ของห้วสตีม (ตามภาพ) คือระดับที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือ ได้ฟองนมที่ละเอียด เนียน เป็นครีมสวยงาม
ระดับ F ระดับการจุ่มก้านสตีมที่ลึกเกินไป (ตามภาพ) ผลลัพธ์คือ นมได้รับความร้อนเป็นนมร้อน แต่ไม่เกิดเป็นฟองนม

ตำแหน่งการวาง และระดับความสูงของก้านสตีม สำคัญมาก ถ้าวางถูกนมก็จะวนดี และไม่จำเป็นต้องขยับพิชเชอร์ตลอดทั้งการสตีม ทำให้ได้ฟองนมที่เนียนสวยขึ้นอีกด้วย

ที่มา : nlcoffee