หลักการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ

ในปัจจุบันการการดื่มกาแฟเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไปแล้ว ทั้งนี้สำหรับใครที่ชอบชงกาแฟรับประทานเอง เราได้นำ หลักการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ มาให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ ที่มีคุณภาพ อร่อย สด ใหม่ ไปอ่านกันเลย

หลักการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ

วิธีเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ

นอกจากรถชาติของ เมล็ดกาแฟที่เราต้องเลือกแล้ว เรายังต้องพิจารณาการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพดังนี้

  • บรรจุภัณฑ์ที่ดี โดยวัสดุซองจะต้องเป็นเนื้อฟรอยด์เท่านั้น เพื่อป้องกันแสงแดดมาทำลายคุณภาพเมล็ดกาแฟ และซองต้องมี One way valve เพราะเมล็ดกาแฟจะคายก๊าซตลอดเวลา ซึ่ง One way valve จะช่วยให้ระบายอากาศจากภายในได้ แต่อากาศจากภายนอกเข้าไปไม่ได้ ทำให้เมล็ดกาแฟคงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น และไม่มีกลิ่นจากภายนอกเข้าไปรบกวน 
  • อายุการผลิตเมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟที่ดี จะต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 4 เดือน
  • โรงคั่วกาแฟที่ดี นอกจากเทคนิคในการคั่วของแต่ละโรงคั่วแล้ว หัวใจของการผลิตกาแฟที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือกระบวนการ และเครื่องจักร ที่ใช้การคัดเลือกสารกาแฟที่ดีก่อนนำมาคั่ว เพราะเป็นอีกหัวใจสำคัญที่จะทำให้เมล็ดกาแฟคั่วนั้นได้คุณภาพที่เท่าเทียมกันตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้กาแฟที่เราชงขายได้รสชาติสม่ำเสมอกันทุกๆแก้ว
  • ราคาที่เหมาะสม โดยต้นทุนที่เหมาะสมของเมล็ดกาแฟควรอยู่ที่ 15-20% ของราคาขาย เช่น ขายกาแฟเย็นแก้วละ 50 บาท ต้นทุนเมล็ดกาแฟไม่ควรเกิน 10 บาท วิธีการคำนวนนั้น กาแฟ 1 กก. จะใช้ชงกาแฟเย็นได้ประมาณ 50 แก้ว สูตรการคำนวนคือ เมล็ดกาแฟกิโลกรัมละ 500 / 50 แก้ว = ต้นทุนเฉพาะเมล็ดกาแฟชงกาแฟเย็นคือ 10 บาท

ดังนั้น การเลือกซื้อเมล็ดกาแฟที่ดีและมีคุณภาพ ไม่เพียงแต่รสชาติดีเท่านั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ กระบวนการผลิต รวมไปถึงการจัดเก็บเมล็ดกาแฟ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมาก ถ้าเก็บรักษาไม่ดี หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพอาจส่งผลให้กาแฟไม่ได้คุณภาพไปอีกด้วย