ระดับความสูงในการปลูกกาแฟ มีผลอย่างไร

ระดับความสูงในการปลูกกาแฟ มีผล ในหลายๆส่วนทั้งจำนวนผลผลิตที่ผู้ประกอบการควรได้รับ รสชาติของเมล็ด กาแฟ ที่ต่างกัน การดูแลรักษา สภาพแวล้อม อากาศ ทุกอย่างแล้วมีผลต่อการปลูกเมล็ดกาแฟทั้งหมด โดยเราจะรู้จักกันในคอกาแฟส่วนใหญ่ที่ว่า อาราบิก้า จะมีพื้นที่ปลูกในภาคเหนือที่มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มีเมล็ดที่แข็งแรง ง่ายต่อการทนความร้อนได้ดี โดยคอกาแฟส่วนใหญ่นำไปเป็น เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม กันส่วนกาแฟ โรบัสต้า ที่เรารู้จักกันว่าจะปลูกในภาคใต้ที่มีพื้นที่ต่ำกว่าน้ำทะเล จะมีการดูเลยค่อนข้างดี ให้ผลผลิดจำนวนมากเมื่อเทียบกับ กาแฟอาราบิก้า แต่เมล็ดกาแฟไม่ค่อยแข็ง มีรสชาติออกเปรี้ยว คาเฟ่อีนเยอะ เพราะฉะนั้นระดับความสูงต่ำในการปลูกกาแฟมีผลต่อเมล็ดกาแฟแน่นอน

ระดับความสูงในการปลูกกาแฟ มีผลอย่างไร

การปลูกกาแฟในระดับพื้นที่สูง

การปลูกกาแฟในระดับพื้นที่สูง ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่บนเขา หรือภูเขา โดยมีประมาณ 800 ถึง 12,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติ หรือที่รู้จักกันคืออากาศหนาวนั่นเอง เมล็ดกาแฟระดับนี้ช่วยให้เมื่อเราบ่มเมล็ดกาแฟจะมีการใช้ระยะเวลาในการบ่มที่นานกว่า ข้อดีของการบ่มเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้รสชาติของเมล็ดกาแฟมีความเข้มข้นสูงมาก เพราะด้วยพื้นที่และอากาศทำให้ต้นกาแฟมีการดูดซับสารอาหารได้ดีกว่า 

พร้อมกับเมล็ดกาแฟมีบอดี้ที่ดีกว่า รวมถึงกลิ่นของเมล็ดกาแฟอีกด้วย เมื่อเทียบกับการปลูกกาแฟในพื้นที่ต่ำกว่าน้ำทะเลมาก แต่กาแฟปลูกในพื้นที่สูง จะให้เวลาในการสุกของเมล็ดกาแฟนานกว่าปกติ กว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็นาน แต่จะทำให้มีการดูดซับน้ำตาลที่ดีมีความซับซ้อนมากกว่า เพราะฉะนั้นจึงทำให้ เมล็ดกาแฟ มีรสชาติที่หลากหลายมากกว่า

การปลูกกาแฟในระดับพื้นที่ต่ำ

การปลูกกาแฟในระดับพื้นที่ต่ำ จะมีผลผลิตจำนวนมากกว่าพื้นที่สูง เพราะน้ำในพื้นที่ดีมีผลกาแฟสุกเร็ว โดยการปลูกเมล็ดกาแฟในพื้นที่ต่ำจะมีผลทำให้เมล็ดกาแฟแข็งแรงน้อยกว่าการปลูกในพื้นที่สูงกว่าน้ำทะเล เมื่อเรานำไปคั่วด้วยไฟร้านจะทำให้ไม่ทนต่อความร้อน ทำให้ไม่เหมาะกับการคั่วเข้ม กาแฟที่ปลูกในพื้นที่ต่ำเหมาะที่จะนำไปคั่วอ่อน โดยหลักการของเมล็ดคือ เมล็ดแข็งเหมาะกับการคั่วเข้ม และ เมล็ดอ่อนเหมาะกับการคั่วอ่อน

เนื่องจากกาแฟโรบัสต้าที่เรารู้จักกันว่าพื้นที่ปลูกอยู่ต่ำกว่าน้ำทะเล โดยเป็นกาแฟที่มีคาเฟ่อีนสูง และยังทนต่อแมลงที่มาทำลาย พร้อมศัตรูพื้นอีกด้วย จึงเหมาะเป็นกาแฟที่ต้องปลูกในพื้นที่ต่ำ ที่ผิดกับกาแฟอาราบิก้าที่ตรงข้ามกับโรบัสต้าเลยมีคาเฟ่อีนน้อย ไม่ค่อยป้องกันแมลงมากเท่าไร เพราะต้อนกาแฟอาราบิก้าปลูกในพื้นที่สูง จึงทำให้ไม่ต้องปรับสภาพของต้ำกาแฟเพื่อป้องกันแมลง เพราะอากาศเย็น แมลงและศัตรูพืชน้อย

กาแฟที่ปลูกในพื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเลจะมีรสชาติที่อ่อน ออกเปรี้ยว ทำให้รสชาติกาแฟในแบบนี้มีรสเปรี้ยวส่วนมาก