ทำไมต้องเกลี่ยหน้ากาแฟ?

ทุกท่านคงสัยกันไหมว่า ทำไมต้องเกลี่ยหน้ากาแฟ? ซึ่งการเกลี่ยหน้ากาแฟที่ดีหรือไม่ดีนั้นจะบ่งบอกถึงการสกัดที่ออกมาดีหรือไม่ดีนั่นเอง ดังนั้นการเกลี่ยกาแฟก็มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญยังไงบ้าง เราไปดูกันเลย !!

การเกลี่ยหน้ากาแฟสำคัญแค่ไหน?

ทำไมต้องเกลี่ยหน้ากาแฟ?

สิ่งหนึ่งที่เป็นต้นเหตุ ทำให้การสกัดช็อตกาแฟออกมาดีหรือไม่ดี คือการเกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบก่อนทำการกดกาแฟ (Tamp)
เพราะกาแฟที่บดออกมา มักจะมีการจับตัวเป็นก้อน หากไม่ทำการเกลี่ยหน้ากาแฟก่อนทำการกดกาแฟนั้น อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผงกาแฟ(Channeling) หรือกาแฟที่โดสออกมาเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เมื่อแทมป์ลงไปก้อนกาแฟจะไม่ได้ระนาบตรง น้ำจึงสัมผัสกับผงกาแฟไม่สม่ำเสมอ เกิดการสกัดช้าเร็วไม่เท่ากัน แม้เราจะแทมป์กาแฟดีแค่ไหน กาแฟก็ยังไม่สม่ำเสมออย่างที่ควรเป็นนั่นเอง