กาแฟอินทรีย์ มาทำความรู้จักกาแฟกับคนรักสุขภาพ

กาแฟอินทรีย์ หรือที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์แบบ ออร์แกนิค ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเนื่องจากอาหารเพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบันนั้น ได้รับความนิยมกันอย่างมากรวมไปถึงเครื่องดื่มเช่นกัน เราจึงมาบอกวิธีการหลีกเลี่ยงภัยที่มาจากปุ๋ยเคมี ที่เรารู้จักกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืชผักผลไม้ที่เราได้รับประทานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยจะมีสารกำจัดแมลงและวัชพืช การทำความสะอาดเราควรทำความสะอาด กาแฟ ด้วยน้ำป่าวอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสารเคมีที่อยู่ในผักผลไม้แล้ว ก็จะทำให้ล้างสารตกค้างออกมาไม่หมด ถึงเราจะรู้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษก็ตาม ลูกค้าบางคนอาจไม่รู้ว่าในกระบวนการปลูกนั้น จะมีขั้นตอนที่จะต้องใช้สารเคมีอยู่ถึงปริมาณไม่เยอะแต่เมื่อได้รับสารพิษแบบนี้บ่อยครั้ง ก็จะทำให้เป็นอัตรายต่อร่างกายอีกด้วย และกาแฟที่เรารู้จักก็เช่นเดียวกัน เป็นพืชที่มีความโดดเด่นในตัว จึงทำให้เป็นจุดสนใจและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในกลุ่มคนทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงต้องมีผลผลิตจำนวนมาก กาแฟอินทรีย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นเอง จึงทำให้ต้องใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตในบางกระบวนการเพื่อได้ปริมาณกับคุณภาพของเมล็ดกาแฟนั้นๆ เพื่อลดระยะเวลาในการเพาะปลูก จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆ

กาแฟอินทรีย์ มาทำความรู้จักกาแฟกับคนรักสุขภาพ

กาแฟออร์แกนิค

กาแฟออร์แกนิค ที่เรารู้จักกันอย่างมากในกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งจะมีทั้งประโยชน์และโทษของกาแฟ เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามยังไงก็ยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ดื่ม และเมล็ดกาแฟที่เลือกใช้ด้วย กาแฟอินทรีย์ โดยทั่วไปมักจะผสมสารอาหารต่างๆ เพราะกาแฟเป็นผลผลิตที่มีการแข่งขันในตลาดสูง ผู้ประกอบการจึงต้องค้นหาวิธีที่จะทำให้เมล็ดกาแฟของตัวเองนั้นได้คุณภาพ และปริมาณมากที่สุด และในปัจจุบันกาแฟที่เป็นจุดสนใจของกลุ่มรักสุขภาพ กำลังได้รับความนิยมกันอย่างมาก ออร์แกนิค ที่เป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้เกษตรหันมาปลูกกาแฟแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางของกลุ่มเกษตรอีกด้วย

ผลตอบรับจากผู้เพาะปลูกและผู้บริโภค

ผลตอบรับจากผู้เพาะปลูกและผู้บริโภค ที่ได้ในปัจจุบันนั้นเป็นผลในระยะยาว เกษตรอินทรีย์ต้องใช้เวลา เพราะต้องผ่านกระบวนการต่างอย่างละเอียดเพื่อให้ได้คุณภาพนั้นมา กระบวนการจะต้องใส่ใจอย่างมาก เกษตรกรเองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกเช่นกันเพื่อให้มีความรู้ในระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้ผลิตเสียหายาและได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพต่อไป แต่เกษตรจะพบปัญหาเมื่อปลูกเมล็ดกาแฟแล้วไม่สวยเป็นลายด่างเมื่อไม่ได้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่กลับเป็นดีเมื่อลูกค้าเห็นผลผลิตจึงรู้ได้เลยว่ามีการเติบโตเป็นแบบธรรมชาติ จึงทำให้เมล็ดกาแฟนั้นมีราคาเพิ่มมากขึ้น แต่ระยยะเวลาในการดูแลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน