กาแฟอินทรีย์คืออะไร ?

เกษตรอินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าออร์แกนิค (Organic) เป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพในยุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเราเริ่มตระหนักเห็นถึงภัยเงียบที่แอบแฝงอยู่ในปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืชและแมลงมากมาย เหล่านี้ที่จะปะปนรวมมากับผักผลไม้โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้รวมถึงเมล็ดกาแฟอีกด้วย ซึ่งเราได้นำบทความ กาแฟอินทรีย์คืออะไร ? มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน จะเป็นยังไง เราไปดูกันเลย !!

กาแฟอินทรีย์คืออะไร ?

กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee)

กาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee เป็นกาแฟคั่วบดหรือกาแฟสดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ไร่กาแฟออร์แกนิกจะได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ โดยไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงเลย ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรือการฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสี เป็นกาแฟที่ปลูกบนพื้นดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี การรักษาสภาพดินทำโดยเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก หรือปลูกพืชคลุมดิน หรือการใช้ปุ๋ยจากพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติหรือางชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ แม้แต่สารเร่งการเจริญเติมสสใบโตของพืช ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่เติบโตตามธรรมชาติ จึงมีรสชาติและคุณค่าครบถ้วน ด้วยเหตุนี้กาแฟอินทรีย์จึงทำให้ผู้ดื่มมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย