กาแฟดริปช่วยป้องกันโรคหัวใจ ด้วยกระดาษกรองดริป

กาแฟดริปช่วยป้องกันโรคหัวใจ คอกาแฟรู้กันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเราชง กาแฟ ด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าเราไม่ผสมด้วย น้ำตาล หรือครีม เป็นกาแฟดำเพียวๆจะดีต่อร่างกายทั้งนั่น และคอกาแฟก็จะรู้ โทษของการแฟ ด้วยแต่สำหรับคอกาแฟดริป การกรองกาแฟด้วยฟิลเตอร์กระดาษนั้นมีผลวิจัยว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดในหัวใจในผู้ชาย และผู้หญิง เมื่อมีการเปรียบเทียบกับประชากรที่ไม่ดื่มกาแฟเลย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟ ที่มีลักษณะการชงกาแฟดริปด้วยฟิลเตอร์กระดาษ 1-4 แก้วต่อวันมีอัตราการเสียชีวิตน้อย ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ได้มีหลากหลายฉบับในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการคำนวณจากประชากรภายในประเทศของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีผลการวิจัยคล้ายกัน โดยจากกาแฟดื่มกาแฟเป็นประจำจากการต้มกาแฟ หรือกาแฟแบบบีบอัดมีอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดการเสียชีวิตของ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหัวใจในผู้ชายสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเปรียบเทียบกับคอกาแฟที่ดื่มกาแฟดริปโดยใช้กระดาษฟิลเตอร์ พบว่ามีสุขภาพดีกว่า

กาแฟดริปช่วยป้องกันโรคหัวใจ ด้วยกระดาษกรองดริป

วิธีชงกาแฟกับการเกิดโรคหัวใจ

วิธีชงกาแฟกับการเกิดโรคหัวใจ สำหรับใครที่ต้องการชงกาแฟแบบต่างๆ โดยเราแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

  1. กลุ่มที่ไม่ทานกาแฟ
  2. กลุ่มที่ทานกาแฟ Filter (กรองด้วยกระดาษ)
  3. กลุ่มที่ทานกาแฟแบบไม่กรองผ่านกระดาษ
  4. กลุ่มที่ทานทั้งสองแบบ

เมื่อทำการทดลองแล้วพบว่า เมื่อเราดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะจะมีการลดการเกิดโรคหัวใจทั้งกลุ่มผู้ชาย และผู้หญิง และเมื่อได้เปรียบเทียบกับผู้ที่ดื่มกาแฟโดยใช้ฟิลเตอร์ จะมีอัตราการเกิดโรหลอดเลือดหัวใจต่ำมาก ในกลุ่มผู้ชาย แต่กลุ่มผู้หญิงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยในแต่ละวันพบว่ามีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่ามาก

และเมื่อเราได้แบ่งกลุ่มเป็นช่วงอายุจะพบว่า มีช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปกับกลุ่มที่มีการดื่มการแฟทุกรูปแบบ และกับกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟเลยซึ่งมีผลออกมาว่ามีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำแบบใกล้เคียงกันมาก และในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุในอายุเดียวกัน ที่มีการดื่มกาแฟฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษพบว่า มีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลย และรวมถึงกาแฟดื่มกาแฟแบบไม่กรองด้วยมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับผู้ที่ไม่ดื่มเลย หรือใกล้เคียงกัน

ตารางวิจัยการดื่มกาแฟกับการเกิดโรคหัวใจ
ภาพตารางวิจัยการดื่มกาแฟกับการเกิดโรคหัวใจ

สรุป กาแฟดริปช่วยป้องกันโรคหัวใจ

กาแฟดริปช่วยป้องกันโรคหัวใจ ในกลุ่มคอกาแฟที่ดื่มผ่านฟิลเตอร์มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคหัวใจ กว่ากลุ่มคนที่ไม่ดื่มกาแฟ และกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟที่เป็นแบบไม่ผ่านตัวกรอง ก็มีอัตราการเกิดโรคหัวใจและเสียชีวิตกับโรคนี้สูง สูงกว่าการดื่มแบบฟิวเตอร์แน่นอน แต่ต้องดื่มกาแฟให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วย

สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟ หรือวิธีการชงการในรูปแบบต่างๆ มีผลการเสียชีวิตเพราะกาแฟของตัวกาแฟที่จะไปเพิ่มปริมาณ Chorestoral ในเลือดได้แก่ Diterpenes kahweol และ Cafestol และเมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับกาแฟที่ไม่ได้กรองจะมีสาร Diterpenes มีปริมาณสูงกว่าการที่กรองด้วยกระดาษฟิลเตอรกว่า 30 เท่ากันเลย ขึ้นอยู่กับความละเอียดของกากกาแฟด้วย และความถี่ของกระดาษกรอง