กระดาษกรองดริป เปรียบเทียบกับลักษณะอัตราการไหลของน้ำ

เปรียบเทียบ กระดาษกรองดริป ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่คอ กาแฟ หลายท่านคิดว่าให้ใช้กระดาษกรอง ดริปกาแฟ แบบไหนก็ได้ แต่จริงๆแล้วกระดาษกรองแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต่างกัน เพราะสำหรับคอกาแฟทั่วไปอาจจะมองข้างจุดนี้ไป หน้าที่สำคัญเลยมี 2 อย่างด้วยกันคือ รองผงกาแฟ และระบายน้ำออกจากดริปเปอร์ โดยกระดาษกรองแต่ละชนิดก็มีความสามารถที่จะระบายน้ำที่แตกต่างกัน โดยเราจะมาดูกระดาษกรองที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร โดยกระดาษกรองที่ดีควรจะกรองผงกาแฟจะต้องไม่สูญเสียความสามารถในการระบายน้ำร้อน เมื่อกรอง กาแฟ ในเวลาที่นาน

กระดาษกรองดริป เปรียบเทียบกับลักษณะอัตราการไหลของน้ำ

โดยกระดาษที่นำมาทดลาองมี 3 ชนิดด้วยกันได้แก่

  • CAFEC Original (ตัวเดียวกับ Hario แบบกล่อง)
  • CAFEC Abaca
  • Hario แบบซอง 100 แผ่น
ลักษณะกระดาษกรองดริป

เยื่อกระดาษ และลักษณะของกระดาษที่มองเห็น กระดาษกรองดริป

เยื่อกระดาษ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะจะเป็นส่วนประกอบในการผลิตตัวกรองกาแฟ ซึ่งเราจะรู้ว่าเยื่อกระดาษแต่ละตัว แต่ละชนิดมีผลต่อการไหลของน้ำ รวมถึงโครงสร้างของกระดาษอีกด้วย และนอกจากนี้จากเยื่อของกระดาษยังมีขั้นตอนในการผลิตอีกด้วยที่มีผลต่อขนาดของกระดาษว่ามีความบางแค่ไหน หรือกระดาษหนาแค่ไหน เรียกว่าความหนาแน่นของกระดาษกรอง รวมถึงรอยย่นของกระดาษด้วย ที่จะส่งผลต่อการไหลของน้ำ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณรูบนกระดาษ เมื่อเราได้เปรียบเทียบกระดาษทั้ง 3 ชนิดพบว่าแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่ต่างกัน รอยย่นความหนาของกระดาษ

ตารางการทดลองการไหลของน้ำ

อัตราการไหลของน้ำ

เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกระดาษกรอง เพราะจะมีผลต่อการไหลของน้ำร้อนนั่นเอง ถ้าเป็นกระดาษที่สามารถมีอัตราการไหลของน้ำที่ดี กระดาษจะสามารถทำงานได้ ระหว่างการระบายน้ำของตัวกรองในดริปเปอร์ได้ไว จากนั้นเราจะสามารถควบคุมการไหลของน้ำได้ดีมากขึ้น

สรุปการ เปรียบเทียบกระดาษกรองดริป

ผลสรุปพบว่า เปรียบเทียบกระดาษกรองดริป เมื่อนำกระดาษ 3 ชนิดมาทดลองพบว่า มีอัตราการไหลผ่านของน้ำที่แตกต่างกันถึงแม้ว่า หน้าตาของกระดาษจะคล้ายกัน แต่ด้วยการผลิต และวัสดุที่ทำอาจต่างกันทำให้มีความแตกต่างกันเกิดขึ้น