อเมริกาโน่

   อเมริกาโน่ อย่างไรก็ตามคุณเชื่อหรือไม่ว่า เอสเพรสโซ่เย็น และ อเมริกาโน่เย็น นั้นไม่มีในต่างประเทศโดยเมืองหนาวอย่างในทวีปยุโรป อาจเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ต้องเฉพาะคนที่รักกาแฟ หรือคอกาแฟจริงๆที่จะสั่งกาแฟร้อน

Maybe because Thailand is a hot country. For coffee lovers or real coffee lovers only

อเมริกาโน่

อเมริกาโน่ คืออะไร

   อเมริกาโน่ มีจุดเริ่มต้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อทหารอเมริกันต้องไปประจำการที่อิตาลี ซึ่งทหารอเมริกันขาดกาแฟไม่ได้อยู่แล้ว แต่อิตาลีนิยม กาแฟเอสเปรสโซที่เข้มข้นมากนักเหมือนกับผู้คนในประเทศอิตาลี จึงพยายามสร้างสรรค์กาแฟดริปแก้วโปรดจากที่บ้านโดยการเติมน้ำลงในช็อตเอสเปรสโซ จึงทำให้กาแฟเจือจางลง จนทำให้รู้จักกันในชื่อ อเมริกาโน่ ในบัจจุบัน อเมริกาโน่เป็นกาแฟสดที่ได้มาจากการชงด้วยกาแฟคั่วบด หรือจะเป็นกาแฟซองธรรมดาที่ไม่ได้เติมนมหรือน้ำตาลลงไป ซึ่งหลักๆ จะเป็นเอสเปรสโซ่ 1 ช็อตกับน้ำเพื่อให้เจือจางสำหรับแบบร้อน แต่แบบเย็นอาจจะมีการผสมน้ำเชื่อมเพิ่มรสหวานลงไปด้วย

อเมริกาโน่ร้อน

   บาริต้าบดกาแฟและอัดน้ำให้น้ำกาแฟออกมาเหมือนกับการทำเอสเพรสโซ่ร้อน แต่ที่แตกต่างคือการเติมน้ำร้อนเข้าไปจนเต็มแก้วอีก เพื่อเจือจางความเข้มข้น เหมาะสำหรับคนชอบดื่มกาแฟดำ แต่ไม่ต้องการความเข้มมากเกินไป

อเมริกาโน่เย็น

   กาแฟดำใส่น้ำแข็ง ต้องสั่งอเมริกาโน่เย็น บาริสต้าบดกาแฟและอัดน้ำเท่ากับการทำเอสเพรสโซ่เย็น แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเช่นเคยคือการเติมน้ำร้อนเข้าไปเพื่อเจือจาง หลังจากนั้นจะเติมน้ำตาล น้ำเชื่อม เพื่อความหวาน ขึ้นมาแต่ยังคงความดำของกาแฟอยู่ก็ได้ หรือหากลูกค้าไม่ต้องการความหวานเลยก็ใส่น้ำแข็งแล้วเสิร์ฟได้เลย

ส่วนเมนู Americano เย็น ในไทยแบ่งเป็น 2 แบบ

  • Americano เย็นปกติ คนส่วนมาจะสั่ง Americano เย็น ไม่หวาน/ไม่เอาน้ำตาล/ไม่ใส่น้ำเชื่อม ก็จะได้กาแฟ Espresso 1-2 shot +น้ำเปล่าให้เต็มแก้วเพื่อให้กาแฟเจือจางลง ไม่เข้มเท่า Espresso shot
  • Americano หวานปกติ คล้ายๆกับการสั่ง Americano เย็นทั่วไปแต่ใส่น้ำเชื่อม ไม่เกิน 30 mL ถึง 1 oz ไม่งั้นจะได้รสชาติหวานแหลม

การสกัดกาแฟนั้น แยกออกมาเป็น 3 แบบคือ

สกัดออกมาเข้มไป Over Extraction

คือการสกัดกาแฟเข้มข้นเกิดไป คือมีของแข็งไม่ละลายน้ำอยู่ในเอสเพรสโซ่มากเกินไป โดยรสชาติที่ได้ : ขม, ไหม้,  หนักลิ้น, เฝื่อน รสชาติไปทางหนักๆ

สกัดออกมาอ่อนไป Under Extraction

คือการสกัดกาแฟได้อ่อนเกิดไป คือมีของแข็งไม่ละลายน้ำที่ออกมาจากกาแฟที่เราสกัดน้อยเกินไป โดยรสชาติที่ได้ : เปรี้ยว, จืด , ฝาด, แห้งลิ้น, เหมือนน้ำ รสชาติไปในทางอ่อนๆ

สกัดออกมาอร่อยดี (Perfect)

คือการสกัดกาแฟออกมาอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป

อเมริกาโน่ร้อน

กาแฟอเมริกาโน่ร้อน

ส่วนผสม อเมริกาโน่

ขั้นตอนการชงอเมริกาโน่

อเมริกาโน่ ใช้เมล็ดกาแฟอะไร

สำหรับการเลือกกาแฟอเมริกาโน่ตามสายพันธุ์ เมล็ดกาแฟหลัก ๆ ที่ทั่วโลกนิยมบริโภคมีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ได้แก่ อาราบิก้าและโรบัสต้า ทั้งกลิ่นและรสชาติจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เมล็ดกาแฟอาราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Arabica)

ถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณที่ราบสูงของเอธิโอเปีย เป็นสายพันธุ์ที่หาได้ยาก ลักษณะลำต้นจะสูงกว่าเป็นพุ่มไม้ขนาดกลาง ส่วนใหญ่ถ้าปลูกในไทย จะนิยมปลูกภาคเหนือ ปลูกในเขตพื้นที่สูง ซึ่งเหนือกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตรขึ้นไป ปลูกในอากาศหนาวเย็น สัดส่วนของสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้านี้ยังมีมากถึง 70 เปอร์เซ็นของพื้นที่เพาะปลูกเมื่อเทียบกับโรบัสต้าแล้วว่าผลลิตที่ได้ให้ปริมาณน้อย เติบโตช้า สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าเป็นที่นิยมและขายได้มากที่สุดในโลก เฉลี่ยถึง 80%

เมล็ดกาแฟโรบัสต้า

กาแฟโรบัสต้า (Robusta)

สามารถปลูกบนพื้นที่ที่ต่ำ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าธรรมชาติ อาฟริกา โดยต้นกาแฟจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่มีความสูงของต้นประมาณ 2-4 เมตร ในปัจจุบันเพาะปลูกกันมากในเขตร้อนชื้น ในไทยนิยมปลูกภาคใต้ ในอากาศร้อนชื้น สายพันธุ์โรบัสต้ามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ทำให้สามารถปลูกได้ตั้งแต่ 200-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบได้ดีกว่ากาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า