Siphon

การชงแบบ siphon เป็นการชงที่ยากมาก บาริต้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับ siphon พอสมควรที่จะชงกาแฟออกมาให้อร่อย เพราะต้องใช้ทักษะและความระเอียดมาก ถือเป็นเครื่องปราบเซียนเลย

Siphon brewing is a very difficult brew. The barista must have a fair amount of siphon knowledge to make delicious coffee. Because it requires a lot of skill and detail. considered a barrier

Siphon คือ

การชงกาแฟแบบ Siphon คืออะไร

  • การชงกาแฟแบบSiphonเป็นวิการชงการแฟที่มีความละเอียดสูง ในระหว่างชงถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถมีผลต่อรสชาติกาแฟได้ จึงทำให้การชงแบบSiphon ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างออกไป อุปกรณ์ไซฟ่อนนั้น บางคนอาจจะเคยเห็น และคิดว่ามีความยุ่งยาก แต่จริงๆไม่ยาก แค่อุปกรณ์ดูซับซ้อนเท่านั้นเอง อุปกรณ์ชงกาแฟแบบSiphon ที่ประกอบไปด้วยแก้วด้านล่างและด้านบน ประดิษฐ์ขึ้นในประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นจึงเริ่มแพร่หลายไปยังประเทศใกล้เคียงเช่นฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ 1800 ยุคที่นักวิทยาศาตร์กำลังสนใจกับการทดลองเกี่ยวกับสูญญากาศและแรงดันอากาศ และในช่วงนั้นวัฒนธรรมดารดื่มกาแฟกำลังเป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นความพยายามที่จะรวมเรื่องทั้งสองเข้าด้วยกันจึงเกิดขึ้น กลายมาเป็นต้นกำเนิดของ Vacuum Pot หรือSiphon และในระหว่างปี 1925 ความนิยมของSiphon ได้เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นและกลายเป็นหนึ่งในวิธีชงกาแฟยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน
การชงกาแฟแบบ Siphon
  • โดยหลักการ คือ ใช้หลักการขยายตัวของไอน้ำจากโถล่าง ให้ไอน้ำระเหยจากโถล่างขึ้นไปโถบน และควบแน่นเป็นน้ำ เพื่อแช่ผงกาแฟ เมื่อปิดเตาด้านล่าง น้ำกาแฟที่อยู่ด้านบน จะไหลลงกลับไปที่โถล่าง ทำให้กาแฟที่ได้ไร้ตะกอนและรสชาติสะอาด
  • กลุ่มคนที่นิยมการชงกาแฟแบบSiphon นั้นจะเป็นคนที่ชอบการดื่มกาแฟและชอบศิลปะของกาแฟ เพราะเทคนิคการชงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากในระดับหนึ่ง กาชงต้องมีความละเอียดและเอาใจใส่ จึงต้องมีเวลากับมันจริงๆ 
  • Siphon coffee enthusiast group A person who likes coffee and likes the art of drinking coffee. Because the brewing technique is very unique. It’s a difficult process to some degree. Gauge must be meticulous and attentive. So you really have to spend time with it.

ระดับการบดของเมล็ดกาแฟ

อัตราส่วนระหว่างกาแฟกับน้ำ

  • อัตราส่วนระหว่างผงกาแฟต่อน้ำอยู่ที 75 กรัม :  1 ลิตร
  • อัตราส่วนระหว่างผงกาแฟต่อน้ำอยู่ที 25 กรัม :  300-400 กรัม

การชงกาแฟแบบ Siphon

Syphon

อุปกรณ์ทำกาแฟแบบ Siphon

ขั้นตอนการชงกาแฟแบบ Siphon

คำจำกัดความของ Siphon

  • These tubes are bent to form two legs of different lengths. where liquids can be transferred to lower elevations through moderate elevation by atmospheric pressure. forcing the liquid to branch shorter branches than the immersion pipe, while the excess weight of the liquid in the longer branches when filled once, causing a continuous flow.